Automatska Meteorološka

 Stanica - Kozila

 lokacija: 44° 28' 28" N   16° 31' 18" E

 nadmorska visina 835 m

 - - -

-

TEMPERATURA Rel. vlažnost

Sunčevo zračenje

UV index

- - -  oC

- - - % - - - W/m2 - - -

-

    VETAR na 10 m

Max brzina Srednja brzina Smer vetra Dnevni max

- - - m/s

- - - m/s - - - - - - m/s

-

    PRITISAK

Pritisak na stanici Na morskom nivou Normalan na 835/0m Trend za 6h
- - - mb - - - mb 913 / 1013 mb - - - mb

-

    PADAVINE 

Vrsta padavina Trenutni Intenzitet Satne padavine   Dnevne padavine
- - - - - - (lit/m2)/h - - - lit/m2  - - - lit/m2

-

 > DANAS                              Min, Max. i Srednje vrednosti za  - - -

Tmin Tmax Tsr Vsr Vmax Vsmer SUNx UVx Pn (mb) Px (mb) RHn RHx
- - -oC - - -oC - - -oC - - -m/s - - -m/s - - - - - - W/m2 - - - - - - - - - - - -% - - -%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 > JUCE                                Min, Max. i Srednje vrednosti za  - - -

Tmin Tmax Tsr Vsr Vmax Vsmer SUNx UVx Pn (mb) Px (mb) RHn RHx
- - -oC - - -oC - - -oC - - -m/s - - -m/s - - - - - - W/m2 - - - - - - - - - - - -% - - -%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

 PODACI na 5 min, MESECNI IZVESTAJ, IZVESTAJ za PPRETHODNI mesec, GODISNJI IZVESTAJ
  Godisnji izvestaj: 2013. 2014.
 Mesecni izvestaji: 2014: Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Avg, Sep, Okt, Nov, Dec

 e-mail za pitanja, pomoc   branko@meteos.rs