OPŠTINA ŠABAC, SRBIJA

 Automatska Meteorološka

 Stanica kod vodovoda

 lokacija: 44° 45' 23" N    19° 40' 20" E

 nadmorska visina 78 m

 22.12.2014. 00:40

-

TEMPERATURA Rel. vlažnost

Sunčevo zračenje

UV index

0.2  oC

83 % 0 W/m2 0.0

-

OSEĆAJ HLADNOĆE OSEĆAJ TOPLOTE

THSW Index

max UV index

0.2  oC

0.1  oC -1.9   oC 0.0

-

    VETAR na 10 m

Max brzina Srednja brzina Smer vetra Dnevni max

0.0 m/s

0.0 m/s - 0.0 m/s

-

    PRITISAK

Pritisak na stanici Na morskom nivou Normalan na 78/0m Trend za 6h
1003.1 mb 1029.8 mb 1004 / 1013mb 0.4 mb

-

    PADAVINE 

Vrsta padavina Trenutni Intenzitet Količina od 7 sati   za 24h - do 7h jutros
Bez padavina 0.0 (lit/m2)/h 0.0 lit/m2  0.0 lit/m2

-

    TEMPERATURA ZEMLJIŠTA

na 5 cm iznad tla na 2 cm dubine  na 5 cm dubine  na 10 cm dubine

-2.7 oC

2.7 oC --- oC 4.7 oC
 na 20 cm dubine  na 30 cm dubine  na 50 cm dubine  na 100 cm dubine

5.9 oC

6.4 oC 7.3 oC 9.1 oC

-

 > DANAS                              Min, Max. i Srednje vrednosti za  22/12/2014

Tmin Tmax Tsr Tmin5cm Tmax5cm Vsr Vmax Vsmer SUNx UVx Pn (mb) Px (mb) RHn RHx
0.1oC 0.7oC 0.4oC -2.9oC -2.6oC 0.0m/s 0.0m/s - 0 W/m2 0.0 1029.7 1030.0 81% 83%
00:40 00:05 00:25 00:35 00:00 00:00 00:00 00:15 00:00 00:10 00:35

 > JUCE                                Min, Max. i Srednje vrednosti za  21/12/2014

Tmin Tmax Tsr Tmin5cm Tmax5cm Vsr Vmax Vsmer SUNx UVx Pn (mb) Px (mb) RHn RHx
-0.3oC 9.8oC 4.8oC -2.7oC 15.1oC 0.9m/s 11.6m/s Sever 427 W/m2 0.6 1015.4 1031.2 57% 91%
23:10 13:10 23:50 12:45 02:30 13:15 11:45 00:00 22:00 12:35 06:25

- NAPOMENA:  SENZOR ZA PADAVINE NE RADI OD APRILA 2013.

 PODACI na 5 min, MESECNI IZVESTAJ, IZVESTAJ za PRETHODNI mesec, GODISNJI IZVESTAJ
  Godisnji izvestaj: 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
 Mesecni izvestaji: 2013: Jan1, Jan2, Feb1, Feb2, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul1, Jul2, Avg1, Avg2, Sep, Okt, Nov, Dec
 Mesecni izvestaji: 2012: Jan1, Jan2, Feb1, Feb2, Mar1, Mar2, Apr1, Apr2, Maj, Jun1, Jun2, Jul1, Jul2, Avg1, Avg2, Sep, Okt, Nov, Dec
 Mesecni izvestaji: 2011: Jan1, Jan2, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Avg, Sep, Okt, Nov, Dec
 Mesecni izvestaji: 2010: Jan, Feb1, Feb2, Mar1, Mar2, Apr1, Apr2, Maj1, Maj2, Jun1, Jun2, Jul1, Jul2, Avg, Sep, Okt1, Okt2, Nov1, Nov2, Dec1, Dec2
 Mesecni izvestaji: 2009: Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Avg, Sep, Okt1, Okt2, Nov, Dec1, Dec2
 Mesecni izvestaji: 2008: Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Avg, Sep, Okt, Nov, Dec
 Mesecni izvestaji: 2007: Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Avg, Sep, Okt, Nov, Dec
 Mesecni izvestaji: 2006: OktNov, Dec

 e-mail za pitanja, pomoc   branko@meteos.rs

Napomene i Objašnjenja:

OSEĆAJ HLADNOĆE ili Indeks Ohladjivanja (Wind Chill) uzima u obzir uticaj vetra na kožu čoveka. PRIMER: na +2 C pri vetru od 10 m/s Osećaj Hladnoće je kao da je -5 C bez vetra.

OSEĆAJ TOPLOTE ili Toplotni Index (Heat Index) uključuje uticaj relativne vlažnosti i temperature na osećaj toplote. PRIMER: na 30 C i pri relativnoj vlažnosti od 90% osećaj toplote je kao da je 41 C! Ako je vlaga samo 20% osećaj toplote je kao da je 28 C.

THSW Index objedinjuje uticaj temperature, vetra, relativne vlažnosti vazduha i sunčevog zračenja na osećaj hladnoće i toplote kod čoveka pa je najsloženiji, ali i najpribližniji pokazatelj osećaja hladnoće tj. toplote. Naravno, subjektivni osećaji toplote ili hladnoće dodatno zavise i od mnogo individualnih faktora kod svakog čoveka ponaosob.

UV Indeks (UltraVioletni) predstavlja intenzitet sunčevog biološki efektivnog ultravioletnog zračenja, pretpostavljajući totalnu ozonsku koncentraciju i apsorpciju atmosfere. UV-indeks je vrednost proporcijalna sunčevoj radijaciji (upadno zračenje W/m2) u podne podeljenom sa relativnom svetlosnom efikasnošću na kožu ukupno po svim talasnim dužinama UV zračenja. Izračunava se prema uputstvu koje je ustanovila WMO (Svetska meteorološka organizacija). Model za izračunavanje uzima u obzir: totalni sadrzaj ozona, oblačni pokrivač, nivo mora, kao i dnevni i godišnji položaj sunca. Upotrebom ovakve bezdimenzione skale, osobe sa različitim tipovima kože i osetljivosti, u mogucnosti su da uspostave odnos UV-indeksa sa individualnom reakcijom svoje kože. Objavljivanje UV-indeksa daje mogućnost da se individualno ponašanje prilagodi predviđenom UV-intenzitetu.

UV-indeks i Kategorije UV-Radijacije: < 4.0 mala; 4.0 to 6.9 srednja; 7.0 to 8.9 visoka; > 9.0 ekstremno visoka. DETALJNIJE o UV I GLOBALNOM SUNČEVOM ZRAČENJU: http://www.meteos.rs/ams/sabac/UV.htm .