OPŠTINA ŠABAC, SRBIJA

 Automatska Meteorološka

 Stanica kod vodovoda

 lokacija: 44° 45' 23" N    19° 40' 20" E

 nadmorska visina 78 m

 20.01.2017. 00:45

-

TEMPERATURA Rel. vlažnost

Sunčevo zračenje

UV index

-11.3  oC

81 % 0 W/m2 0.0

-

OSEĆAJ HLADNOĆE OSEĆAJ TOPLOTE

THSW Index

max UV index

11.3  oC

11.4  oC 13.6   oC 0.0

-

    VETAR na 10 m

Max brzina Srednja brzina Smer vetra Dnevni max

0.0 m/s

0.0 m/s - 0.0 m/s

-

    PRITISAK

Pritisak na stanici Na morskom nivou Normalan na 78/0m Trend za 6h
1007.7 mb 1035.8 mb 1004 / 1013mb 0.6 mb

-

    PADAVINE 

Vrsta padavina Trenutni Intenzitet Količina od 7 sati   za 24h - do 7h jutros
Bez padavina 0.0 (lit/m2)/h 0.0 lit/m2  0.0 lit/m2

-

    TEMPERATURA ZEMLJIŠTA

na 5 cm iznad tla na 2 cm dubine  na 5 cm dubine  na 10 cm dubine

-4.4 oC

0.2 oC --- oC 1.0 oC
 na 20 cm dubine  na 30 cm dubine  na 50 cm dubine  na 100 cm dubine

1.6 oC

2.0 oC 2.9 oC 4.9 oC

-

 > DANAS                              Min, Max. i Srednje vrednosti za  20/01/2017

Tmin Tmax Tsr Tmin5cm Tmax5cm Vsr Vmax Vsmer SUNx UVx Pn (mb) Px (mb) RHn RHx
-11.4oC -10.0oC -10.9oC -4.6oC -2.0oC 0.0m/s 0.0m/s - 0 W/m2 0.0 1035.8 1035.8 81% 81%
00:40 00:00 01:55 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

 > JUCE                                Min, Max. i Srednje vrednosti za  19/01/2017

Tmin Tmax Tsr Tmin5cm Tmax5cm Vsr Vmax Vsmer SUNx UVx Pn (mb) Px (mb) RHn RHx
-10.0oC -0.9oC -2.5oC -1.9oC -0.1oC 1.6m/s 7.2m/s Istok 220 W/m2 0.5 1030.1 1035.7 72% 81%
23:55 11:55 23:55 13:30 05:05 08:55 08:35 00:00 19:30 00:15 08:30

- NAPOMENA:  SENZOR ZA PADAVINE NE RADI OD APRILA 2013.

 PODACI na 5 min, MESECNI IZVESTAJ, IZVESTAJ za PRETHODNI mesec, GODISNJI IZVESTAJ
  Godisnji izvestaj: 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
 Mesecni izvestaji: 2013: Jan1, Jan2, Feb1, Feb2, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul1, Jul2, Avg1, Avg2, Sep, Okt, Nov, Dec
 Mesecni izvestaji: 2012: Jan1, Jan2, Feb1, Feb2, Mar1, Mar2, Apr1, Apr2, Maj, Jun1, Jun2, Jul1, Jul2, Avg1, Avg2, Sep, Okt, Nov, Dec
 Mesecni izvestaji: 2011: Jan1, Jan2, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Avg, Sep, Okt, Nov, Dec
 Mesecni izvestaji: 2010: Jan, Feb1, Feb2, Mar1, Mar2, Apr1, Apr2, Maj1, Maj2, Jun1, Jun2, Jul1, Jul2, Avg, Sep, Okt1, Okt2, Nov1, Nov2, Dec1, Dec2
 Mesecni izvestaji: 2009: Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Avg, Sep, Okt1, Okt2, Nov, Dec1, Dec2
 Mesecni izvestaji: 2008: Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Avg, Sep, Okt, Nov, Dec
 Mesecni izvestaji: 2007: Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Avg, Sep, Okt, Nov, Dec
 Mesecni izvestaji: 2006: OktNov, Dec

 e-mail za pitanja, pomoc   branko@meteos.rs

Napomene i Objašnjenja:

OSEĆAJ HLADNOĆE ili Indeks Ohladjivanja (Wind Chill) uzima u obzir uticaj vetra na kožu čoveka. PRIMER: na +2 C pri vetru od 10 m/s Osećaj Hladnoće je kao da je -5 C bez vetra.

OSEĆAJ TOPLOTE ili Toplotni Index (Heat Index) uključuje uticaj relativne vlažnosti i temperature na osećaj toplote. PRIMER: na 30 C i pri relativnoj vlažnosti od 90% osećaj toplote je kao da je 41 C! Ako je vlaga samo 20% osećaj toplote je kao da je 28 C.

THSW Index objedinjuje uticaj temperature, vetra, relativne vlažnosti vazduha i sunčevog zračenja na osećaj hladnoće i toplote kod čoveka pa je najsloženiji, ali i najpribližniji pokazatelj osećaja hladnoće tj. toplote. Naravno, subjektivni osećaji toplote ili hladnoće dodatno zavise i od mnogo individualnih faktora kod svakog čoveka ponaosob.

UV Indeks (UltraVioletni) predstavlja intenzitet sunčevog biološki efektivnog ultravioletnog zračenja, pretpostavljajući totalnu ozonsku koncentraciju i apsorpciju atmosfere. UV-indeks je vrednost proporcijalna sunčevoj radijaciji (upadno zračenje W/m2) u podne podeljenom sa relativnom svetlosnom efikasnošću na kožu ukupno po svim talasnim dužinama UV zračenja. Izračunava se prema uputstvu koje je ustanovila WMO (Svetska meteorološka organizacija). Model za izračunavanje uzima u obzir: totalni sadrzaj ozona, oblačni pokrivač, nivo mora, kao i dnevni i godišnji položaj sunca. Upotrebom ovakve bezdimenzione skale, osobe sa različitim tipovima kože i osetljivosti, u mogucnosti su da uspostave odnos UV-indeksa sa individualnom reakcijom svoje kože. Objavljivanje UV-indeksa daje mogućnost da se individualno ponašanje prilagodi predviđenom UV-intenzitetu.

UV-indeks i Kategorije UV-Radijacije: < 4.0 mala; 4.0 to 6.9 srednja; 7.0 to 8.9 visoka; > 9.0 ekstremno visoka. DETALJNIJE o UV I GLOBALNOM SUNČEVOM ZRAČENJU: http://www.meteos.rs/ams/sabac/UV.htm .